T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 

SANAYİ BÖLGELERİMİZ


________________________

______________________
  ________________________
 
________________________
KOCAELİ GEBZE KÖMÜRCÜLER 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ(Yapım Aşamasında)
______________________

 


 

 

 



Bulunduğunuz Yer: HİZMET STANDARTLARI  >>   Hizmet Envanteri

 DİLOVASI GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ENVANTERİ
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

DİLOVASI GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN /BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI
1 B.07.4.DEF.4.41402 ı Gümrük Vergi Tahsilatları İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Dayanan Vergilerin Tahsilatı. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1-Gümrük Müsteşarlığı Elektronik Veri Ağı Otomasyon Sistemi Beyanname Fotokopisi 2-Vergi Numarası veya T.C. Numarası İbrazını, Vergi veya Emanet Çeşitlerini ve Karşılığını İçeren Mükellef Beyan Formu Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Veznedar ve Saymanlık Müdürü Yok  Yok  Yok 20 dakika 90.000 Sunulmuyor
2 B.07.4.DEF.4.41402 ı Teminat İşlemleri İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Dayanan Vergilerin İşlem Sürecinin Sonuna Kadar Kamu Alacağının Teminata Bağlanması 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri,Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1-Gümrük Müsteşarlığı Elektronik Veri Ağı Otomasyon Sistemi Beyanname Fotokopisi 2-Vergi Numarası veya T.C. Numarası İbrazını, Teminat Çeşitlerini ve Karşılığını İçeren Mükellef Beyan Formu 3-Banka Teminat Mektubu 4-Gümrük Müdürlüğünce Teminat Mektubunun Kabulüne İlişkin Yazısı 5- Teminat Mektubunun Banka Teyit Yazısı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Memuru, Veznedar ve Saymanlık Müdürü Yok  Yok Yok 20 dakika 4200 Sunulmuyor
3 B.07.4.DEF.4.41402 ı İdari Para Cezaları Tahsilat işlemleri İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Uygun Olmayan İşlemleri Dolayısıyla Gümrük Müdürlüğünce Verilen İdari Para Cezaları 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, 5237 sayılı kanun ve 5326 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1-İdari Para Cezası Karar Tutanağı 2-Vergi Numarası veya T.C. Numarası İbrazını, İdari Para Cezası Çeşitlerini ve Karşılığını İçeren Mükellef Beyan Formu  Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Memuru, Veznedar ve Saymanlık Müdürü Yok Yok Yok 20 dakika 580 Sunulmuyor
4 B.07.4.DEF.4.41402 ı Fazla ve Yersiz Tahsilatların İadesi İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Tahsil Edilen Vergilerin Sonradan Fazla ve Yersiz Yatırıldığı Tespit Edilenlerin İadesi  4459 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1-İdari Para Cezası Karar Tutanağı 2-Vergi Numarası veya T.C. Numarası İbrazını, İdari Para Cezası Çeşitlerini ve Karşılığını İçeren Mükellef Beyan Formu  Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Memuru, Veznedar ve Saymanlık Müdürü Yok Yok Yok 3 İş Günü 225 Sunulmuyor.
5 B.07.4.DEF.4.41402 ı GÜMKART Tahsilatı İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Dayanan Vergilerin Banka Kartı İle Tahsilatı. T.C. Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü), Gümrük Müsteşarlığı ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü Arasında 26.01.2007 Tarihinde İmzalanan Protokol Uyarınca Gümrük Vergileri ile Diğer Gümrük Gelirleri, Bankalar Aracılığıyla Yapılan Tahsilat Saklı Kalmak Kaydıyla, 23.06.2008 Tarihinden İtibaren Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Üzerinden, Nakit Para Yerine “debit kart” (GÜMKART) adı verilen elektronik para kartları aracılığıyla tahsil edilmesi, 4459 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1-Tahsili Gereken Vergi, Emanet, İdari Para Cezalarının Çeşidine Göre Gümrük Müsteşarlığı Elektronik Veri Ağı Otomasyon Sistemi Beyanname Fotokopisi, veya İdari Para Cezası Karar Tutanağı veya Gümrük Müdürlüğü Yazısı 2-Vergi Numarası veya T.C. Numarası İbrazını, Vergi , Emanet Çeşitlerini ve Karşılığını İçeren Mükellef Beyan Formu  Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Muhasebe Memuru, Veznedar ve Saymanlık Müdürü Yok Yok Yok 20 dakika 65000 Sunulmuyor
6 B.07.4.DEF.4.41402 ı Teminat Mektubu, Nakit teminat ve Çeşitli Emanet İade İşlemleri  İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Dayanan Vergilerin İşlem Sürecinin Sonunda İade Edilmesi Gereken Emanetler 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1- Gümrük Müdürlüğü İade Yazısı ve Müzakkere 2- Alındı Belgesi 3- Teminat Mektuplarında Vekaletname, Vekilin T.C. Kimlik Fotokopisi, Nakit Teminatlarda Banka Şube ve İBAN No İçeren Dilekçe Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1-Memur
2-Uzman veya Şef
3-Saymanlık Müdürü
Yok Yok Yok 5 Gün 650 Sunulmuyor
7 B.07.4.DEF.4.41402 ı Red ve İade İşlemleri İthalat ve İhracat üzerine Dış Ticaretle iştigal Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin Bu Faaliyetleri Dolayısıyla Kanun ve Yasal Mevzuata Dayanan Vergilerin İşlem Sürecinin Sonunda İade Edilmesi Karar Verilen Bütçe Gelirleri 4458 sayılı Gümrük Kanununun Tüm Maddeleri, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İthalat ve İhracat Yapan Gerçek ve Tüzel Kişi Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok 1- Gümrük Müdürlüğü İade Yazısı ve İade Kararı 2- Alındı Belgesi 3- Düzeltme Belgesi 4- Banka Şube ve İBAN No  veya Mahsup Edilmesi Talebini İçeren Dilekçe  Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1-Memur
2-Uzman veya Şef
3-Saymanlık Müdürü
Yok Yok Yok 3 İş Günü 600 Sunulmuyor
8 B.07.4.DEF.4.41402 ı Bilgi edinme başvurularının cevaplanması 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Görev Alanına Giren Konulara İlişkin Bilgi ve Belge Sağlanması  1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11)
2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18)
Vatandaşlar Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü Yok Yok Dilekçe Dilovası Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1-Memur
2-Uzman veya Şef                                                                                                                                                                                                                                                                                        3- Saymanlık Müdürü
Yok Yok 15 iş günü             1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11)
2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18)
10 iş günü - Sunulmuyor


Bu içerik toplam 15.918 kez gösterildi, Site toplam 331.095 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 24 kişi geziyor.

Mimar Sinan Mh. İstiklal Cd. No:187 Dilovası / KOCAELİ
Tel:+90 (262) 754 23 76 Fax: +90 (262) 754 23 78 E-Posta: dilovasi@icisleri.gov.tr